Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.

Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen kuralları benimsemiştir:

 • Müşterilerimize ait bilgiler, müşterilerin bilgi ve onayı olmaksızın, ilgili mevzuat hükümlerinin öngördüğü biçimde bu bilgilere erişme yetkisi olan kurumlar ve yetkililer hariç olmak üzere, hiçbir şekil ve surette üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.
 • Müşterilerimizden sadece ürün/hizmet başvuruları ile ilgili olan ve kendilerine hizmet sunabilmemiz için gerekli bilgileri talep edilmektedir.
 • Müşterilerimizin güvenliği ve bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Vakıf Varlık Kiralama A.Ş sisteminin ve alt yapısının en güvenilir seviyede tutulmasını sağlayacak önlemler alınmıştır.
 • Müşterilerimizin bizimle ile paylaştığı bilgilere izinsiz ulaşım, çalışanlarımız da dahil olmak üzere kısıtlanmıştır. Söz konusu bilgiler müşterilerimizin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşılmaz.
 • Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.nin destek hizmeti aldığı kuruluşların, gizlilik standartlarımıza ve şartlarına uymalarını sağlanmaktadır.
 • Taahhütlerimiz yalnızca www.vakifvarlikkiralama.com.tr adresimiz için geçerli olup, sayfamızda linkleri verilen diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Söz konusu diğer web sitelerinin kullanımında o sitelere ait gizlilik politikası ve kullanım şartları geçerlidir.
 • Vakıf Varlık Kiralama A.Ş., www.vakifvarlikkiralama.com.tr adresi üzerinden reklam, banner, içerik veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik politikaları, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi/manevi zarar ve kayıplardan sorumlu değildir.

Genel Kullanım Şartları ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

Vakıf Varlık Kiralama İnternet sitesi’ne girmekle aşağıda belirtilen şartları kabul etmiş olursunuz.

Bu nedenle öncelikle “Genel Kullanım Şartları ve Sorumluluğun Sınırlandırılması” ile ilgili aşağıda belirtilen şartları dikkatle okumanızı rica ederiz.

 • Bu İnternet sitesinde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, tescilli marka, patent, fikri ve diğer mülkiyet hakları Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.ye aittir. Herhangi bir kişi/kuruluş, önceden Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.nin yazılı iznini almaksızın, bu İnternet sitesinin belirli bir kısmını başka bir web sitesinde veya sair yerde kullanamaz veya başka bir web sitesinden bağlantı kuramaz.
 • Bu İnternet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası gibi sebeplerle ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Vakıf Varlık Kiralama A.Ş ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar olsalar dahi, sorumlu değildirler.
 • Vakıf Varlık Kiralama A.Ş., bu İnternet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları ve burada yer alan şartları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Bu İnternet sitesinin belirli bölüm ve sayfalarında yukarıda belirtilenlere ek şartlar öngörülmüş olabilir. Burada belirtilen genel şartlar ile ek şartlar arasında çelişki olması halinde ilgili bölüm ve sayfaya ilişkin ek şartlar uygulanır.
 • Müşterinin, şirketimiz internet sitesine girmesi veya internet sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi kullanması, yukarıda belirtilen koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, şirketimiz gerek bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, gerekse de internet sitesinde yer alan her türlü ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları, içerik, görüş ve bilgileri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.