Vakıf Varlık Kiralama A.Ş

Vakıf Varlık Kiralama A.Ş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin doğrultusunda 7 Kasım 2016 tarihinde kurulmuş ve ticaret siciline tescil edilmiştir.

Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. SPK'nın 07.06.2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) çerçevesinde münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.

Vakıf Varlık Kiralama A.Ş., yurtiçinde kira sertifikasının nasıl bir yatırım enstrüman olduğu, kira sertifikasının sağladığı getirinin katılım bankacılığı prensiplerine uygunluğu ve yatırımcı tabanına genişletmek için kira sertifikasını, tanıtmayı ve yatırımcıları bilgilendirmeyi ilke edinmiştir.

Vakıf Varlık Kiralama A.Ş., Vakıf Katılım'ın yurt içi ve yurt dışı kira sertifikalarını ihraç etmek amacıyla kurulmuş bir varlık kiralama şirketidir.

Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. bir Vakıf Katılım bağlı ortaklığıdır.

  • Kira Sertifikası İhracı İcazet Belgesi