Kira Sertifikası Avantajları

Orta/Uzun Vadeli Sabit Getirili Yatırım İmkanı

Kira sertifikası, sahibine hem orta, hem uzun vadede sabit getiri fırsatı sağlamaktadır. Güvenli bir kira geliri elde etmek istiyorsanız, kira sertifikalarına yatırım yapabilirsiniz.

Kupon Ödeme

Kira sertifikaları, sahibine kiralanan varlıkların dönemsel sabit kira gelirini alma hakkı verir.

Varlığa Dayalı

İhraç edilen bütün sertifikaların temelinde gerçek bir ticari ilişki ve gözle görülebilir bir maddi gerçeklik istenmektedir.

Likidite Avantajı

Halka arz yöntemiyle ihraç ettiğimiz kira sertifikaları Borsa İstanbul’da kote olacağından, ikinci el piyasa işlemleri aracılığıyla nakde dönüştürülebilmektedir. Siz sertifika sahibi yatırımcılarımız ihtiyaçlarınız doğrultusunda, dilerseniz vadeden önce kira sertifikalarını tamamen ya da kısmen nakde çevirebilirsiniz.

Vergi Avantajı

1 yıl vadeli mevduat ve katılım fonlarından %12 olarak kesilen stopaj, yurt içinde TL cinsinden ihraç edilen kira sertifikalarında %10 olarak uygulanmaktadır. 6 ay ve altındaki vadelere sahip mevduat ve katılım fonlarında uygulanan stopaj kesintisinin %15 olduğu düşünüldüğünde kira sertifikası önemli derecede vergi avantajı sağlamaktadır.

Tam mükellef kurumlar için kira sertifikası alım - satımından ve kira ödemelerinden elde edilen kazançlar %0 oranında gelir vergisi stopajına tabidir. Elde edilen gelir kurum kazancına dahil edilir.

Dar mükellef kurumlar için kira sertifikası alım - satımından ve kira ödemelerinden elde edilen kazançlar %0 oranında gelir vergisi stopajına tabidir.