Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu
Ali GÜNEY Yönetim Kurulu Başkanı
Alpaslan ÖZEN Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Evren UÇAK Yönetim Kurulu Üyesi
Selim Sabri GÜLER Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi